Nyt Tilmeldingssystem

Vi er ved at indkøre et "Tilmeldingssystem" 

Systemet er et eksternt system som ikke er en del af hjemmesiden og heller ikke en del af Bridgecentralen.

Tanken er at alle former for tilmelding vil skulle registreres i dette system.

F. eks. Kursustilmeldinger, Generalforsamlinger, Skovture, Sommerbridge m.fl.

Herudover vil vi gradvis køre systemet igang således at også meddelelser om substitutter sker her. Det kan man allerede nu!

Systemet vil lette turneringsledere og andre der står for arrangementer idet alle kan se tilmeldte uanset bare man har adgang via internettet. Den røde mappe og substitutlister vil gradvis forsvinde.

Systemet ligger i menuèn til hjemmesiden. Bemærk der nederst på systemets forside er et link tilbage til hjemmesiden