Kurser og Aktiviteter

Roskilde Bridge 1945 lægger vægt på et godt klubliv, hvor medlemmerne føler sig velkomne og blandt ligesindede.

Klubben forsøger også at arrangere relevante kursustilbud til både medlemmer og andre interessere.

Der tilbydes Begynderkursus Onsdag aften 2019 - 20. Er du interesseret så skriv til kursus@roskildebridge.dk, ring 5115 8838.

Programmet for sæson 2019 - 20 er ikke klar pt..

Kommer senere...............