Tirsdag aften

Tirsdag aften har vi lokalerne både i stuen og på 1. sal

De fleste uger spiller vi i 2 parallelle turneringer.

Mange i klubben vil gerne spille holdturneringer. Vi tilbyder derfor ca. 4 holdturneringer i sæsonen. Alle medlemmer kan vælge sig ind på disse parvis. 1 turnering af gangen.

Resten spiller parturnering.

Den ugentlige tilrettelæggelse af Tirsdagsklubbens aktiviteter koordineres af:

Lars Gråbæk:  Mail: lars.graabaek@kabelnettet.dk  Tlf.: 50 52 06 74
Koordinering af det daglige klub liv  incl. hjælp fra medlemmerne til klargøring og oprydning.

Lene Sinius-Clausen: Mail:  lene@rls.dk Tlf.: 29 26 99 11
Turneringsplanlægning, startlister og substitutter.

Link til nyttige informationer:

Substitutter tirsdag.        Vagtplan-oprydning          Vedtægt/ klubregler / referater m.m.