Spillelokale 1. sal

Torsdag aften

Vores træningsklub torsdag aften spiller kl. 19.00 i de hyggelige lokaler på førstesalen i Bridgehuset.
Her tilbyder vi støtte og undervisning i grundsystemet og vi træner melde- og spilleteknik.
Der spilles både par- og holdturneringer med ca. 20 spil pr. gang.
Den ugentlige tilrettelæggelse af Torsdagsklubbens aktiviteter koordineres af:

Kirsten Jørgensen:  Mail: Kirsten  Tlf.: 28 72 63 95
Koordinering af det daglige klub liv  incl. hjælp fra medlemmerne til klargøring, kaffe og oprydning.
Link til arbejdsplan:                   Arbejdsplan

Steven Pedersen: Mail:  Steven Tlf.: 42 25 47 49
Turneringsplanlægning, startlister og substitutter.
Link til substitutliste:               Substitutliste
Link til On-line substituttilmelding :  Tilmeldingssystem-substitut/ husk dato

Substitutter:
Det er de enkelte par, som er ansvarlige for, at der møder en substitut, hvis man selv er forhindret i at komme.
Klubben har aftale med en række bridgespillere, som gerne vil træde til, hvis de ikke er optagede af andre gøremål.
Dokumenter:
Vedtægt/ klubregler / referater m.m.